pohorski skrilj

porfido kamen

 

Polaganje kamna

Pred začetkom polaganja kamna je potrebno pripraviti podlago. Kamen polagamo na AB- ploščo.

Priprava podlage za polaganje kamna na horizontalnih površinah

1. Odstranimo sloj nenosilne zemljine in ga nadomestimo s kvalitetnim nasutjem, ki ga ustrezno utrdimo.

2. Zabetoniramo AB-ploščo na katero bomo kasneje polagali kamen. Debelina plošče in armiranje je odvisno od obremenitve površine,

3. Glede na obremenitev in zunanje vplive izberemo vrsto in debelino kamna. Polaganje debelejšega kamna za povozne površine in polaganje tanjšega kamna za pohodne površine.

Polaganje kamna

1.Polaganje kamna se izvaja na zemeljsko vlažen beton.

2. Po zaključenem polaganju kamna je potrebno zapolniti stike s fugirno maso ali pa posebno finocementno malto z dodanimi plastifikatorji, ki onemogoča prodor vode pod položen kamen.

Vzdrževanje položenega kamna

1. Položeni kamen je potrebno tudi vzdrževati. Proces vzdrževanja zajema visokotlačno čiščenje površine ter popravilo manjših razpok med položenim kamnom.